Sustainable materials


Painting with egg tempera and walnut on lin

“Without title”, 37 x 53 cm, 2022

Painting with egg tempera and walnut on lin

“Without title”, 49 x 41 cm, 2022

"Without title", 49 x 41 cm, egg tempera with walnut on lin, 2022
“Without title”, 49 x 41 cm, egg tempera with walnut on lin, 2022

Collage

Made of hay, seaweed, horsemanure without use of chemicals

“Untitled”, 74 x 65 cm, 2022

Painting with walnut, chalk, eggtempera on lin

“Untitled”, 70 x 60 cm, 2022

Sustainable website hosting

If the Internet was an independent country, it would be the 7th largest polluter in the world. The reason is, that the Internet is used more and by more people, which requires more data centres, more transfer of data, which ultimately consumes large amounts of energy.

Any company and private person with a homepage or other online presence are responsible for the pollution the internet creates, and it is therefore important that everyone becomes more aware of their use of the internet. Individuals can make a difference by spending fewer hours scrolling through social media feeds and businesses can choose green hosting, minimalist web design and make websites that have a small size measured in MB.

This website is operated by green hosting from the Danish hosting company Green Hosting by Lasse Kjær Hauerberg.

Dansk

Hvis internettet anses som et selvstændigt land, ville det være den 7. største forurener i verden. Det skyldes, at internettet bliver brugt mere og af flere, hvilket kræver flere datacentre, mere overførsel af data, der i sidste ende forbruger store mængder energi.

Enhver virksomhed og privatperson med en hjemmeside el. anden online tilstedeværelse er ansvarlig for den forurening internettet laver, og det er derfor vigtigt, at alle bliver mere bevidste om deres brug af internettet. Private kan gøre en forskel ved at bruge færre timer på at scrolle gennem social media feeds, og virksomheder kan vælge grøn hosting, minimalistisk webdesign og lave hjemmesider, der har en lille størrelse målt i MB.

Denne hjemmeside er drevet af grøn hosting fra det danske hostingfirma Green Hosting ved Lasse Kjær Hauerberg.