About


About me

Right now, I have attention to creating works without using materials that contain substances which can harm nature and thus also people.

At first, one might think she could just stop painting as thousands of others have done. But I cannot help it. Throughout my life, I have used drawing and painting as an escape or oasis e.g., in school when the lessons were too boring or when the world around me became too grim.

In addition, I believe that most people throughout history have or have had a basic need to create images or works that either simply copy the surrounding world, or as a comment to life as it can be seen in the early cave paintings, and today in the large number of drawing or painting courses for adults. Also, children use drawing as a way to communicate as soon as their motoric skills allow them to hold on to a pencil or crayon.

So, we cannot prevent people from expressing themselves creatively. That is why I find it important to have access to non-toxic materials that do not harm us or nature.

A year ago (2021) I was fascinated by and absorbed the idea of ​​not using plastic in my pictures, and I replaced the acrylic paint with oil paint. I researched how iron oxide colours played along with egg tempera and common cooking oil. I paint on untreated linen with colour from boiled walnut shells and I experiment with colours from plants and with natural glue.

Together with my husband, I have made paper-like materials without the use of chemicals – with varying success – e.g., we have tried with horse manure because the stomach of grazing animals breaks down the grass. And after cooking it for hours, it can be used to produce paper. We have tried with hay and seaweed, and continue to eliminate the use of chemicals and limit the use of water.

Om mig

Lige nu er jeg optaget af, hvordan jeg kan skabe mine værker uden at anvende materialer, som indeholder stoffer, som kan skade naturen og dermed også andre mennesker.

Umiddelbart kunne man tænke, hun kunne jo bare lade være med at male billeder. Fordi tusindevis jo allerede har skabt massevis af billeder. Men jeg kan ikke lade være. Jeg har gennem mit liv brugt det at tegne og male som en flugt og et frirum, fx i skolen når undervisningen var for kedelig, eller når verden rundt om mig blev for grum.

Derudover tror jeg, at de fleste mennesker gennem tiderne har eller har haft et grundlæggende behov for at skabe billeder eller værker, som enten blot kopierer den omkringliggende verden, eller som en kommentar til livet på godt og ondt. Som blandt andet viser sig i de tidlige hulemalerier, og i dag ved det gigantiske store tilbud af tegne-/malekurser for voksne. Derudover bruger børn tegning som en måde at kommunikere på, lige så snart deres motorik tillader dem at holde på en blyant eller farve.

Det vil sige, at vi ikke kan forhindre mennesker i at udtrykke sig kreativt. Derfor er det vigtigt, at vi har adgang til giftfrie materialer, som hverken skader os eller naturen.

For ca. et år siden (2021) blev jeg grebet af ideen om ikke at bruge plastik i mine billeder, derfor skiftede jeg akrylmalingen ud med oliemaling. Jeg undersøgte, hvordan jernoxid-farver spillede sammen med ægtempera, hvor olien er almindelig madolie. Malet på ubehandlet hør med farven fra kogte valnøddeskaller og eksperimenteret med plantefarver og naturlig lim.

Sammen med min mand har jeg fremstillet papirlignende materialer uden brug af kemikalier med større eller mindre held. Vi har forsøgt med hestens ekskrementer, fordi maven hos græsædende dyr nedbryder græsset, så man efter at have kogt det en rum tid, kan producere papir. Vi har forsøgt med hø og tang og fortsætter vores søgen uden brug af kemikalier og begrænset brug af vand.